Košík

0 Položka Položky (prázdný)

Žádné produkty

Bude determinováno Doručení
0 Kč DPH
0 Kč Celkem

Ceny jsou s DPH

K pokladně

Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
Počet
Celkem
0 ks zboží. 1 produkt v košíku.
Celkem za produkty: (s DPH)
Celkem za doručení: (s DPH) Bude determinováno
DPH 0 Kč
Celkem (s DPH)
Pokračovat v nákupu Objednat

Reklamační řád:

 

Zboží objednané na našem e-shopu je možné vrátit do 14 dnů. Jako záruční list slouží faktura dodaná spolu s objednávkou v papírové podobě. Zboží zasílané k nám na reklamaci lze poslat poštou, případně donést osobně.

Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující spotřebitel má nárok na 2 letou záruční dobu na nákup zboží na mysticnailsprague.cz, avšak u kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se záruka na zboží zkracuje na 12 měsíců. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží zákazníkem.  

Výluky

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

 

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

  • mechanickým poškozením zboží,
  • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  • poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
  • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
  • poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
  • použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 

Kam zasílat reklamace:  

Mystic Nails Prague

Senovážné nám. 5

110 00 Praha 1

 

Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme.

 

Jak zasílat reklamace:

Součástí reklamovaného zboží musí být faktura či číslo objednávky a jasný popis důvodu vrácení zboží. V případě výměny zboží popis, za jaké zboží požadujete výměnu, v případě požadavku na vrácení peněz pak číslo účtu.

 

Doba reklamace:

Ze zákona máme povinnost reklamaci vyřešit do 30 dnů v případě fyzických osob nepodnikatelů (fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba - vtah se řídí obchodním zákoníkem a záruční doba činí 12 měsíců.), nicméně snažíme se reklamace řešit mnohem dříve. Obvykle do několika dnů. O stavu reklamace Vás budeme informovat e-mailem či telefonicky.

 

Vrácení peněz:

Vrácení peněz je možné na bankovní účet (nikoliv složenkou či jiným způsobem) nebo hotově na adrese provozovny.

 

 

V Praze dne 01.04.2019

                                  

 

 

 

VZOR ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU

 

Moje jméno a příjmení

Moje adresa

Můj telefon a e-mail

 

Nails4you s.r.o.

U půjčovny 953/4

110 00 Praha 1

IČ: 07813805

DIČ: CZ

 

V ………………… dne ………

 

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku

 

Dobrý den,

dne…………… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu …………… uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží ………………… Zboží jsem převzal dne ………… od pracovníka dopravní společnosti ……………………… Zásilka byla doručena v neporušeném obalu a v bezvadném stavu.

 

Vzhledem k tomu, že zboží nenaplnilo má očekávání, rozhodl jsem se využít svého práva, a v souladu se zněním § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, od výše uvedené kupní smlouvy odstoupit.


Produkt byl přidán k porovnání